Mountain View, California 10:38 AM EDT
Mountain View, California 5:20 AM EDT
Moscow, Russian Federation 2:02 AM EDT
Mountain View, California 1:23 AM EDT
Roubaix, France 0:28 AM EDT
Ashburn, Virginia 10:28 PM EDT
Mountain View, California 4:50 PM EDT
Mountain View, California 3:20 PM EDT
Rome, Italy 11:18 AM EDT
Mountain View, California 8:45 AM EDT